پیوند عضو به اتباع غیرایرانی همچنان ممنوع است

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با تاکید بر این که هیچ بیماری چه ایرانی و چه خارجی امکان خوابیدن پنهانی در بیمارستان را ندارد، تصریح کرد:

پیوند عضو به اتباع غیرایرانی همچنان ممنوع است

پیوند عضو به اتباع غیرایرانی همچنان ممنوع است

عبارات مهم : خارجی

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با تاکید بر این که هیچ بیماری چه ایرانی و چه خارجی امکان خوابیدن پنهانی در بیمارستان را ندارد، تصریح کرد: اخباری مبنی بر پیوند عضو به بیماران خارجی واقعیت ندارد.

به گزارش ایسنا و بنا بر اعلام وبدا، دکتر محمد حسین میردهقان در تصویر العمل به اخباری مبنی بر “گردشگری سلامت، بیمار ایرانی را پشت در اتاق عمل نگه داشته است” گفت: با توجه به کارها وزارت بهداشت در خصوص گردشگری سلامت، تمامی بیماران از طریق سامانه الکترونیک بیمارستان و پورتال جامع گردشگری سلامت پذیرش شده است و به هیچ وجه امکان ارائه خدمات به بیماران خارج از چارچوب سامانه اطلاعات بیمارستان میسر نیست. بنابراین هیچ بیماری چه ایرانی و چه خارجی امکان خوابیدن پنهانی در بیمارستان را ندارد.

پیوند عضو به اتباع غیرایرانی همچنان ممنوع است

دکتر میردهقان همچنین تصریح کرد: سیاستگذاری وزارت بهداشت و قوانین ابلاغی در این خصوص بر مبنای استفاده از ظرفیت خالی تخت های بیمارستانی بویژه در بخش غیردولتی است.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در خصوص عنوان پیوند عضو نیز گفت: با توجه به اینکه از سال 1393 طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر بهداشت، پیوند عضو به اتباع غیر ایرانی ممنوع شده است هست، هر نوع ادعایی از سوی نویسنده این مطلب قطعا نیاز به ارائه مستندات دارد و در صورت وجود شواهد در این خصوص مراتب با جدیت به وسیله وزارت بهداشت پیگیری و برخورد خواهد شد.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با تاکید بر این که هیچ بیماری چه ایرانی و چه خارجی امکان خوابیدن پنهانی در بیمارستان را ندارد، تصریح کرد:

میردهقان یادآور شد: متاسفانه در خبر مذکور، نویسنده از مسیر نقد گردشگری سلامت در عنوان پیوند خارج شده است و با ارائه آماری مبهم و غیر قابل استناد، پیوند به بیماران خارجی را مطرح نموده که غیر واقع بوده این در حالیست که وزارت بهداشت با حساسیت کامل در صورت مشاهده هر نوع تخلف طبق دستور وزیر بهداشت برخورد قانونی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: متاسفانه مطلب انتشار یافته مشمول بر ابهامات و بیانات متعدد بدون شواهد است و پاسخگویی در این موارد صرفا در صورت ارائه مستندات متقن میسر خواهد بود و در غیر این صورت موجب بی اعتمادی مردم به ساختار نظام سلامت کشور می شود.

واژه های کلیدی: خارجی | سلامت | ایرانی | ایرانی | بهداشت | گردشگری | گردشگری | بیمارستان | بیمارستان | وزیر بهداشت

هشدار راجع به خط هفت

محسن هاشمی: شهردار آينده در نخستین اقدام بايد خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را تعطيل كند چون امنيت مردم در خطر است مديرعامل متروي پایتخت کشور عزیزمان ایر

هشدار راجع به خط هفت

هشدار راجع به خط هفت

عبارات مهم : ایران

محسن هاشمی: شهردار آينده در نخستین اقدام بايد خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را تعطيل كند چون امنيت مردم در خطر است مديرعامل متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با «شهروند»: خط ٧ آزمايشي راه اندازي شد تا اشكال آن برطرف شود

خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران با ٩ ايستگاه و ٣ يا ٥ رام قطار و آنطور كه رئيس كميسيون سلامت شورا گفته، بدون «هواكش» و «پله فرار» در نخستين روزهاي اين هفته افتتاح شد تا تنها روزي سه ساعت به صورت آزمايشي مردم را جابه جا كند و البته مديرعامل شركت بهره برداري مترو هم مي گويد كه قرار است در اين يك ماه اشكالات آن برطرف شود و بعد تعداد واگن ها و ميزان سرويس دهي افزايش يابد.

هشدار راجع به خط هفت

فرداي آن روزي كه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به همراه مديران خود تعدادي از ايستگاه هاي خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را بعد از ١٠ سال به بهره برداري رساند، مردم در مواجهه با ايستگاه ها با درهاي بسته و دقايق طولاني معطلي براي مترو مواجه شدند و وقت معطلي حتي تا ٤٥ دقيقه گزارش شد. صفحات مجازي عكس هايي از درهاي بسته ايستگاه ها منتشر كردند و بعد هم تصوير ايستگاه بريانك در ميان خاك و دستگاه ها به صورت كارگاهي دست به دست شد. پيمانكار خط ٧ در واقع همان پيمانكار پل صدر بوده كه البته گفته مي شود به جاي ساخت آن بودجه ها را به تكميل پل صدر تخصیص داده شده است داده و براي همين خط هفت مترو سه سال بعد از پل صدر افتتاح شده است هست، آن هم درحالي كه اولويت هاي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تكميل مترو است تا ساخت بزرگراه.

محسن هاشمي رفسنجاني كه سال ها مديريت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را برعهده داشته و حالا هم به عنوان منتخب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در شوراي پنجم رأي آورده هست، شب سه شنبه در جلسه یکسان با اعضای مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران صحبت هاي مهمي در اين باره داشت. او گفت كه شهردار تازه باید در نخستین روزکاری خود این خطوط را تعطیل کند: «متروی پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش ساختمان و تونل ها وضع خوبی دارد، ولی در بخش تجهیزات به علت کمبود منابع، در بعضی قسمت ها مسئله وجود دارد.

محسن هاشمی: شهردار آينده در نخستین اقدام بايد خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را تعطيل كند چون امنيت مردم در خطر است مديرعامل متروي پایتخت کشور عزیزمان ایر

افتتاح های زودرسی که اکنون شاهد آن هستیم، باید متوقف شود، افتتاح خطی که هواکش ندارد و قطار کافی جهت آن وجود ندارد، ایجاد ناامنی جهت مسافران است و هرکس به عنوان شهردار تازه پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش شود، باید در نخستین روز کاری خود این خطوط را تعطیل کند.» هاشمي رفسنجاني بعد هم به اعضاي شوراي فعلي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران توصيه هايي را مطرح كرد: «ما منتخبان شورای تازه فعلا مسئولیت و اختیاری نداریم، از اعضای شورای شهر فعلی پایتخت کشور عزیزمان ایران مي خواهم که در برابر این افتتاح های زودرس که جهت امنیت شهروندان خطرناک هست، سکوت نکنند.» اين درحالي بود كه چند ساعت قبل هم رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه شوراي شهر همين عنوان را مطرح كرده بود: «طبق گزارش های غیررسمی، قطعه افتتاح شده است از خط هفت مترو دو اشکال مهم دارد، شنیده شده است که این خط فاقد «هواکش» و «راه فرار» هست. با در نظرگرفتن این که اکنون فاصله بین دو ایستگاه قابل استفاده از خط هفت در بعضی مقاطع ٦کیلومتر هست، از این رو بررسی صحت و سقم وجود این دو اشکال باید فورا مورد بررسی قرار گیرد.»

رحمت الله حافظی البته درهمان ابتدا از زحمات شهرداري براي افتتاح اين خط تشكر كرد ولی بعد گفت: «گزارش های دلواپس کننده ای راجع به نواقص این خط مطرح شده است که اگرچه غیررسمی هست، ولی با توجه به اهمیت عنوان باید به سرعت مورد پیگیری قرار گیرد. پیشنهاد مي كنم تا جهت برطرف این نگرانی و حصول اطمینان از امنیت شهروندان، کمیته سه نفره متشکل از نمایندگان کمیسیون های عمران و حمل ونقل، سلامت و محیط زیست و حقوقی و نظارت شورا تشکیل شود و بعد از دیدار از این خط، گزارش آن به شورا ارایه شود.»

مديرعامل مترو: تحمل ديدن آن را ندارند

با وجود اين هابيل درويش، مديرعامل شركت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران حرف هاي گفته شده است را قبول ندارد و حتي به طور تلويحي آن را نوعي حسادت تلقي مي كند. او در اين باره به «شهروند» مي گويد: «افتتاح اين خط كار بسیار بزرگي بوده است و بعضی تحمل دیدن موفقیت آن را ندارند. اين حرف ها از آقاي هاشمي بعيد هست. تمام خطوطي كه در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به بهره برداري رسيده، به همين صورت بوده هست؛ ازجمله خط ٤ كه در وقت هاشمي افتتاح شد و بعد ما آن را تكميل كرديم. اين خط ها پله فرار، هواكش و هواساز نداشت و حتي برخي از ايستگاه هاي آن افتتاح نشده بود. ٥ سال است درحال تكميل اين خطوط هستيم و هنوز ٥٠درصد آن باقيمانده است.» او در نهايت از دادن پاسخ صريح به اين كه آيا خط ٧ پله فرار و هواكش دارد، طفره رفت و دوباره اينطور به آن پاسخ داد: «خطوط قبلي هم همينطور ساخته مي شد و ما پله فرار و هواكش براي آنها را كامل كرديم.»

هشدار راجع به خط هفت

در نگاه اول بخشي از صحبت هاي مديرعامل مترو درست به نظر مي رسد، ولی آيا واقعا مي شود تجهيزات ساخت مترو و فناوري هاي مرتبط امروز را با ٥ سال قبل مقايسه كرد؟ سوالي كه محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با «شهروند» آن را مطرح مي كند و بعد اينطور پاسخ آن را مي دهد: «مسائل مرتبط با سلامتي مردم را نبايد سياسي كنند، شايد اين تجيهزات در آن وقت وجود نداشته هست. دنيا ساعت به ساعت رو به توسعه است و فناوري هاي جديد هم رو به گسترش هست. اينكه آقاي هاشمي در آن وقت نتوانسته يا تجهيزات نداشته كه دليل نمي شود. نمي توان گفت، او هر كاري كرد شما هم حالا بايد همان را تكرار كنيد يا تكرار نكنيد، چون سال به سال همه چيز تغيير مي كند.»

آزمايش در مترو

محسن هاشمی: شهردار آينده در نخستین اقدام بايد خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را تعطيل كند چون امنيت مردم در خطر است مديرعامل متروي پایتخت کشور عزیزمان ایر

اما عنوان سلامت و ايمني مترو مسأله راحت اي نيست، آن هم در شرايطي كه حالا مسئولان مترو خودشان تاييد مي كنند كه خط آزمايشي است: «همه ايستگاه هاي مترو به اين شكل افتتاح مي شود به نظرم اين حرف ها بي انصافي است حتي در مقايسه با ديگر خط ها خط ٧ بهترين خط بهره برداري شده است است كه از پست برق نيرو مي گيرد.

ما از همان اول هم گفتيم كه ٣٠ روز به صورت آزمايشي اين خط را راه اندازي مي كنيم بعد كه اشكالات آن برطرف شد «تعداد قطار»، «هدوي» و «ساعت كار» آن را درست مي كنيم.» اينها را هابيل درويش مي گويد در حالي كه به اعتقاد محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چنين كاري بازي با جان مردم است: «آيا اشكالات خطوط مترو بايد با جان مسافران امتحان شود. اگر خداي نكرده در حين اين آزمايش يك ماهه، اشكالي رخ دهد و جان كسي در خطر بيفتد چه كسي پاسخگوي آن خواهد بود؟ من از همه كارگران و مهندسان مترو كه ماه ها در زير زمين زحمت كشيده اند تشكر مي كنم ولی متاسفانه اين نوع مديريت اشكال دارد كه كار را با مشكل مواجه مي كند.»

هشدار راجع به خط هفت

منكر زحمات شهرداري نيستيم ولی کارها اينچيني نمايشي است

افتتاح سریع هنگام خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران حالا در روزهاي پاياني عمر شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران افتتاح شده است است و بسياري از اعضاي شورا اعتقاد دارند كه شهرداري مثل همان برهه نزديك به انتخابات رياست جمهوري سعي دارد مديريت جهادي خود را در بوق و كرنا كند و براي همين قول افتتاح ١٥ پروژه ديگر را هم تا انتهاي دوره خود داده است: «مشكلي كه در بين برخي از مسئولان ما وجود دارد همين است كه براي تبليغات سياسي پروژه هاي نيمه تمام را افتتاح مي كنند، به عنوان نمونه مي خواهند قبل از رفتن بگويند كه کارها زيادي را انجام داده اند ولی معلوم نيست اين کارها با چه شاخص هاي به پايان رسيده است.»

محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت شورا اين را مي گويد بعد اينطور حرف هاي خود را تكميل مي كند: «براي بهره برداري خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران مهم است كه بدانيم دقيقا با چندینه رام قطار خط راه افتاده است؟ سرفاصله قطارها چقدر به استانداردها نزديك است؟ هزينه اتمام آن چقدر بوده است؟ و بقيه خط تا زماني به بهره برداري مي رسد؟ همه اين موارد بايد از قبل در يك پيوست اقتصادي تعريف شده است باشد و ضريب بهره وري آن معلوم باشد.» او به طول اين خط اشاره مي كند: «گفته شده است حدود ٢٢ كيلومتر خط ٧ افتتاح شده است است آن هم بعد از سال ها انتظار و ٢٧ ماه تاخير. ٢٧ ماه تاخير داشته اند باز هم خط ناقص افتتاح شده است است در صورتي كه ساخت و بهره برداري از مترو تعاريفي دارد نمي شود كه يك بار ايستگاه را افتتاح كرد يك بار هواكش و يك بار ديگر پله فرار. اين پكيج بايد با هم مورد بهره برداري قرار بگيرد.

در حالي كه حتي ساير خطوط مترو كه كامل بهره برداري شده است هست، فاقد قطار كافي است چه اصراري داريم يك خط را به صورت ناتمام و با تعداد قطار ناكافي بهره برداري كنيم، بعد بگوييم خط آزمايشي است و از ساعت١٠ تا ١٣ به مردم خدمات مي دهد.» در اينصورت البته مسئولان با يك تير دو نشان زده اند، خط را افتتاح كرده اند در حالي كه به نام آنها تمام مي شود ولی در نهايت هزينه هاي تكميل آن به عهده شهرداري بعدي هست. او هم البته حرف هاي هاشمي راجع به تعطيل شدن اين خط را قبول دارد و حتي از او به عنوان پدر مترو ياد مي كند كه حرفش سند است: «ساعت اوج ترافيك ٧ تا ٩ صبح و ٥ تا ٧ بعد از ظهر است ولی اين خط ساعت يك تا سه فعال هست. هيچ وقت هم نگفتند كه با چه ظرفيتي بهره برداري شده است هست. ظرفيت بهره برداري را نگفتند ولی ميزان بتن ريزي كه ٣٠ برابر برج ميلاد است را همان روز اعلام كردند در حالي كه اين گفته ها دردي از مردم دوا نمي كند. نشانه از ساخت مترو تنها اين است كه در جابه جايي مسافر تاثيرگذار باشد و گرنه تبليغات دردي از ترافيك و آلودگي هواي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دوا نمي كند.

حالا با اين شرايط پدر متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران مي گويد بايد تعطيلش كنيد بايد تعطيل شود چون سال ها در اين حوزه كار كرده است.» حقاني اين را هم گفت كه هم اكنون ظرفيت جابه جايي شهروندان در پایتخت کشور عزیزمان ایران زير ٢٠ درصد رسيده است: «در اين شرايط بيشترين چيزي كه نياز است زيرساخت هست. اولويت ما هميشه مترو است و شهرداري از برنامه ٥ ساله خود در ساخت مترو عقب هست. آنها سال ٩٤ به جاي ٣٠ كيلومتر تنها ١٧ كيلومتر مترو افتتاح كردند.» حالا البته قرار شده است است كه بعد از مكاتبات اعضاي شوراي شهر در كميته اي سه نفره در روزهاي آينده وضعيت اين خط از مترو را بررسي كنند تا مشخص شود آيا ايمني دارد يا خير با وجود اين عضو كميسيون سلامت شورا مي گويد در مورد تعطيلي آن از سوي شورا، چون در نهايت با رأي اكثريت مهم است احتمال كمي براي آن وجود دارد.

اختلاف در بودجه ساخت خط ٧ مترو

بخشي از خط ٧ به هر طريقي كه بود افتتاح شد ولی حالا حتي راجع به رقم احداث هم اختلاف وجود دارد. هابيل درويش يك بار گفته خط حدود ٣ هزار ميلياردتومان هزينه داشت و ولی در جاي ديگر رقم پيش بيني شده است براي آن را ٦ هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه اين دو رقم تفاوت زيادي با هم دارند. بارها اعضاي شورا يا مديران شهري گفته اند كه براي ساخت هر كيلومتر مترو بودجه اي معادل ٢٢٠ ميليارد تومان مورد نياز است بنابراين احتمالا رقم دوم به واقعيت نزديك است و اين يعني شهرداري نيمي از بودجه مترو را از طريق تسهيلات بانكي تامين كرده است ولی آن را به طور براق بيان نمي كند. ديروز هم روابط عمومي شرکت حمل ونقل ترافيك اعلام كرد كه ایستگاه شهید محلاتی از نیمه شمالی خط ٣ متروی تهران، شنبه هفته جاری افتتاح می شود و با افتتاح آن، یک ایستگاه ديگر هم به این خط اضافه می شود. طبق پيش بيني ها قرار است روزانه ٢٥ هزار نفر مسافر با اين خط جابه جا شوند. اين خط در مجموع با ٢٥ ايستگاه دارای ( ٩ ايستگاه تبادلي) بیشترین ایستگاه های تبادلی با شبکه متروی پایتخت کشور عزیزمان ایران را دارد، از شهرک امیرالمؤمنین(ع) کنار ورزشگاه تختی شروع شده است و در مسیر شرق به غرب از میدان شهید محلاتی، میدان محمدیه و خیابان مولوی می گذرد. سپس با عوض کردن مسیر به سمت شمال از تقاطع بزرگراه نواب، خیابان قزوین، تونل توحید، بیمارستان میلاد و میدان صنعت عبور می کند و درنهایت در انتهای خط به سعادت آباد و میدان بوستان می رسد كه شنبه ٢٠ خرداد افتتاح شد.

واژه های کلیدی: ایران | سلامت | سلامتي | ايستگاه | شهرداري | اخبار اجتماعی

پخش زنده والیبال کشور عزیزمان ایران – امریکا از شبکه سه

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، این مسابقه از سری مسابقه های لیگ جهانی والیبال (FIVB – Vollyball World League) است که درکاتوویتس لهستان برگزار خو

پخش زنده والیبال کشور عزیزمان ایران - امریکا از شبکه سه

پخش زنده والیبال کشور عزیزمان ایران – امریکا از شبکه سه

عبارات مهم : ایران

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، این مسابقه از سری مسابقه های لیگ جهانی والیبال (FIVB – Vollyball World League) است که درکاتوویتس لهستان برگزار خواهد شد.

این مسابقه را کیومرث کُرده جهت مخاطبان شبکه سه گزارش خواهد کرد.

پخش زنده والیبال کشور عزیزمان ایران – امریکا از شبکه سه

بخش کارشناسی برنامه نیز میزبان جواد مهرگان، کارشناس والیبال، خواهد بود که با اجرای بهزاد کاویانی از ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.

این مسابقه در قالب برنامه “توپ و تور” به تهیه کنندگی بهزاد کاویانی پخش می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، این مسابقه از سری مسابقه های لیگ جهانی والیبال (FIVB – Vollyball World League) است که درکاتوویتس لهستان برگزار خو

واژه های کلیدی: ایران | امریکا | برنامه | مسابقه | والیبال | کاویانی | لیگ جهانی والیبال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

قتل جهت ربودن طلای سر مردان طاس

پلیس موزامبیک به مردان طاس هشدار داده است که در معرض خطر قرار داشته و ممکن است نشانه حمله قرار گرفته و کشته شوند.

قتل جهت ربودن طلای سر مردان طاس

قتل جهت ربودن طلای سر مردان طاس

عبارات مهم : مردان

پلیس موزامبیک به مردان طاس هشدار داده است که در معرض خطر قرار داشته و ممکن است نشانه حمله قرار گرفته و کشته شوند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از بی بی سی، پلیس اعلام کرد، اخیرا در منطقه میلانژ در مرکز موزامبیک سه مرد طاس به وسیله افرادی که گمان می کنند سر مردان طاس حاوی طلا است به قتل رسیده اند!. سر دو نفر از این مردان بریده و بعضی از اعضای بدن آنها نیز برداشته شده است است.

قتل جهت ربودن طلای سر مردان طاس

دو نفر در ارتباط با این قتل ها بازداشت شده است اند.

پلیس گفته است که قتل این افراد ناشی از اعتقادات خرافی در میان مردم منطقه است که معتقدند مردان طاس ثروتمند هستند، سر آنها حاوی طلا است و اعضای بدن آنها باعث زیاد کردن ثروت می شود.

پلیس موزامبیک به مردان طاس هشدار داده است که در معرض خطر قرار داشته و ممکن است نشانه حمله قرار گرفته و کشته شوند.

بازداشت شدگان به پلیس گفته اند که قتل و قطع اعضای بدن این افراد جنبه جادویی داشته و به سفارش افرادی در تانزانیا و مالاوی انجام گرفته هست. ظاهرا انگیزه این قتل ها هم فروختن اعضای بدن این مردان به “جادوگران” محلی بوده تا از آنها در مراسم جادوگری با نشانه برطرف پرسشها مالی و زیاد کردن ثروت متقاضیان استفاده کنند.

در بعضی از کشورهای آفریقایی مانند تانزانیا ، مالاوی یا موزامبیک، اشخاص البینو – که پوست و موهایشان فاقد رنگدانه است – نیز جهت مراسم جادوگری ربوده و کشته می شوند.

واژه های کلیدی: مردان | جادوگری | اعضای بدن | تانزانیا | موزامبیک | اخبار حوادث

این هم آنالیز به سبک منصوریان!

«منصوریان: فوتبال هم که می بینم کاغذ و قلم دستم است تا نت برداری کنم» این اظهار نظر، دستمایه محمدرضا میرشاه ولد باری انتشار کارتونی در اینستاگرامش شده است است.

این هم آنالیز به سبک منصوریان!

این هم آنالیز به سبک منصوریان!

عبارات مهم : اخبار

«منصوریان: فوتبال هم که می بینم کاغذ و قلم دستم است تا نت برداری کنم» این اظهار نظر، دستمایه محمدرضا میرشاه ولد باری انتشار کارتونی در اینستاگرامش شده است است.

این هم آنالیز به سبک منصوریان!

اخبار ورزشی – خبر آنلاین

«منصوریان: فوتبال هم که می بینم کاغذ و قلم دستم است تا نت برداری کنم» این اظهار نظر، دستمایه محمدرضا میرشاه ولد باری انتشار کارتونی در اینستاگرامش شده است است.

واژه های کلیدی: اخبار | انتشار | آنلاین | منصوریان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

به حکم بازی با لخویا اعتراض کردیم/ مسئله قراردادهای تازه با درایت تاج حل می‌شود ، طاهری

سرپرست کلوب پرسپولیس گفت: ما به محض دریافت نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض خود را با استناد به موارد حقوقی آماده کرده و ارسال کردیم.

به حکم بازی با لخویا اعتراض کردیم/ مسئله قراردادهای تازه با درایت تاج حل می‌شود ، طاهری

طاهری: به حکم بازی با لخویا اعتراض کردیم/ مسئله قراردادهای تازه با درایت تاج حل می شود

عبارات مهم : پرونده

سرپرست کلوب پرسپولیس گفت: ما به محض دریافت نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض خود را با استناد به موارد حقوقی آماده کرده و ارسال کردیم.

به گزارش ایسنا، علی اکبر طاهری، سرپرست کلوب پرسپولیس در گفت وگو با سایت کلوب فرهنگی ورزشی پرسپولیس با اعلام این مطلب افزود: روز چهارشنبه نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر محرومیت تماشاگران از دیدار با لخویای قطر و جریمه ۱۰ هزار دلاری به دست مان رسید.

به حکم بازی با لخویا اعتراض کردیم/ مسئله قراردادهای تازه با درایت تاج حل می‌شود ، طاهری

در بخشی از این نامه به حکم دو سال قبل و گزارش هایی که از آن وقت در پرونده کلوب وجود داشت اشاره شده است بود که در تصمیم گیری حکم تازه نیز دخیل بوده هست، ما در پاسخ خودمان که همان روز چهارشنبه و ساعتی بعد از دریافت نامه آن را آماده و ارسال کردیم، کنفدراسیون را توجه داده ایم که مدیریت کلوب نسبت به آن وقت عوض کردن کرده و رویکرد کلوب نیز به طبع آن متفاوت شده است است که این مساله در جریان مسابقه های این فصل لیگ قهرمانان مشهود بوده است.

او ادامه داد: در بخش دیگری از نامه هم آوردیم؛ کارها بسیاری را جهت برگزاری آرام و امن مسابقه های فراهم آورده ایم و این مساله در مسابقه با الوحده و الریان مشهود بود و خوشبختانه کوچک ترین تخلفی صورت نگرفت و تعداد بالای تماشاگران ما افتخاری فقط متعلق به ما نبوده و جهت تمام آسیاست.

سرپرست کلوب پرسپولیس گفت: ما به محض دریافت نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض خود را با استناد به موارد حقوقی آماده کرده و ارسال کردیم.

وی اضافه کرد: به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردیم ما نسبت به مساله پیش آمده حساس بودیم و فرد مورد نظر هم شناسایی شد و تدابیر مورد نیاز جهت جلوگیری از تکرار چنین مساله ای اتخاذ شده است است و بر این اساس از کنفدراسیون انتظار داریم احساسات بیش از ۸۰ هزار تماشاگر که جهت حضور در ورزشگاه برنامه ریزی کرده اند و بیش از ۴۰ میلیون هوادار پرسپولیس در تمام نقاط کشور عزیزمان ایران و بلکه آسیا را لحاظ کنند. در نتیجه پیش از این که به تعطیلی کشور عزیزمان ایران و مالزی برسیم همان روز چهارشنبه اعتراض خود را به حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردیم و منتظر پاسخ آن ها هستیم.

طاهری در ادامه سخنانش به بحث محرومیت این تیم از انعقاد قرارداد با بازیکنان خارجی از سوی فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت : همان طور که پیش از این اعلام کردیم و آقای تاج هم به درستی اشاره کردند کلوب پرسپولیس در حال حاضر پرونده جاری در فیفا ندارد. ما هم چون تمام کلوب های دنیا موارد اختلافی در گذشته داشته ایم که پرونده آن ها به فیفا رفته است و در نوبت پیگیری قرار دارد. ولی پرونده ای که منجر به حکم شده است باشد و آن را حل نکرده باشیم وجود ندارد. تا به امروز بیش از هفتاد میلیارد ریال از مطالبات پرونده هایی که در فیفا داشته ایم را پرداخت کردیم تا کارمان به محرومیت و پرسشها این چنینی نرسد ولی واقعاً پرسشها گذشته دست ما نیست.

خوشبختانه از زمانی که هیات مدیره و تیم مدیریتی تازه در کلوب مستقر شدند پرونده ای که در فیفا به جریان افتاده و حل نشده باشد، نداشتیم که این مساله در صحبت های رییس فدراسیون فوتبال هم به درستی مورد اشاره قرار داده شد و از این رو با درایت وی ان شاء الله قراردادهای تازه هم بدون مشکلی ثبت می شود تا هواداران میلیونی تیم فوتبال پرسپولیس که صاحبان مهم این تیم هستند یک تیم نیرومند و آماده را در فصل تازه لیگ برتر و ادامه لیگ قهرمانان کلوب های آسیا شاهد باشند.

به حکم بازی با لخویا اعتراض کردیم/ مسئله قراردادهای تازه با درایت تاج حل می‌شود ، طاهری

واژه های کلیدی: پرونده | اعتراض | فوتبال | پرسپولیس | علی اکبر طاهری | کنفدراسیون آسیا | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

تصویر + زیر یخ

به گزارش گروه تحریریه سایت، تصویری ببینید از یک غواص که در کشور سوییس و در هوای سرد به داخل آب رفته است و بدون استفاده از کپسول اکسیژن زیر یخ دریاچه غواصی می ک

تصویر + زیر یخ

زیر یخ + عکس

عبارات مهم : تصویر

غواصی را ببینید که بدون استفاده از کپسول اکسیژن به آب زیر یخ زده است.

به گزارش گروه تحریریه سایت، تصویری ببینید از یک غواص که در کشور سوییس و در هوای سرد به داخل آب رفته است و بدون استفاده از کپسول اکسیژن زیر یخ دریاچه غواصی می کند.

تصویر + زیر یخ

واژه های کلیدی: تصویر | غواصی | کپسول | اکسیژن | تصویری | دریاچه | استفاده | اخبار گوناگون

گزارش رونمایی از دو کتاب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

محسن هاشمی در مراسم رونمایی از دو کتاب مرحوم آیت‌الله هاشمی گفت ایشان از کسانی که تخریب را اولویت انتخاباتی خود می‌دانستند، انتقاد می‌کرد.

گزارش رونمایی از دو کتاب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

گزارش رونمایی از دو کتاب آیت الله هاشمی رفسنجانی

عبارات مهم : خاطرات

محسن هاشمی در مراسم رونمایی از دو کتاب مرحوم آیت الله هاشمی گفت ایشان از کسانی که تخریب را اولویت انتخاباتی خود می دانستند، انتقاد می کرد.

به گزارش خبرآنلاین، مراسم رونمایی از دو کتاب خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی با عنوان های «روزها و روزگاران سخت» و «صبر و پیروزی» بعد از ظهر امروز در کتابخانه ملی کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

گزارش رونمایی از دو کتاب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

در این مراسم، سید حسن خمینی، عفت مرعشی، محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، محمد هاشمی، مرتضی اشراقی، علی اشراقی، بهزاد نبوی، علی عسگری، فاطمه ذولقدر، پروانه مافی، حمید میرزاده، اشرف بروجردی، سروش محلاتی، غلامحسین کرباسچی، داریوش کاردان، داریوش ارجمند، عبدالحسین مختاباد و جمعی دیگر از بازیگران و صورت های معروف و نویسندگان حضور داشتند.

در ابتدا، محسن هاشمی، فرزند مرحوم آیت الله رفسنجانی در سخنانی بیان کرد: «کتابی که امروز رونمایی می شود، خاطرات روزنوشت سال 1373 ایشان هست. شاید سال 1373 را بتوانیم یکی از عالی ترین مصداقهای اقتصاد مقاومتی محسوب کنیم، در این سال بدلیل کم کردن قیمت نفت و بارسنگین مصارف ارزی، بازسازی و پروژه های عمرانی، فشار زیادی به دولت وارد شد که هم بتواند روند سازندگی را پرشتاب نگه دارد و هم وابستگی به درامد نفتی را کم کردن دهد و در این راه با تدبیر آیت الله هاشمی رفسنجانی موفق عمل کرد.»

محسن هاشمی در مراسم رونمایی از دو کتاب مرحوم آیت‌الله هاشمی گفت ایشان از کسانی که تخریب را اولویت انتخاباتی خود می‌دانستند، انتقاد می‌کرد.

او ادامه داد: «کتاب دیگر روزها و روزگاران سخت، مربوط به دوران به دفاع مقدس است که این اثر نیز روایت هشت سال دفاع مقدس از نگاه فرمانده جنگ آیت الله هاشمی رفسنجانی است.»

محسن هاشمی در ادامه با اشاره به فضای انتخاباتی که این روزها بر کشور حاکم هست، تصریح کرد: «ایشان هر لحظه بیش از آنکه به روز انتخابات بیاندیشد به بعد از انتخابات فکر می کرد، یعنی بیش از آنکه بخواهد با هر وسیله و هزینه ای آرای مردم را به خود جلب کند، چگونگی مسابقه انتخاباتی و رعایت اخلاق سیاسی مدنظر ایشان بود، در آخرین دوره ای که ایشان به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشت، تعداد زیادی کاندیدای دیگر هم بودند و شرایط به گونه ای بود که اکثر این افراد جهت جذب رای، گذشته انقلاب عملکرد نظام را زیر پرسش می بردند و غیرمنصفانه به نقد می کشیدند ولی آیت الله هاشمی رفسنجانی از کلیت عملکرد انقلاب ونظام دفاع می کرد، آیا که تخریب عملکرد نظام و گذشته در واقع نابود کردن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بوده و است و در این مسیر دادن وعده های بی اساس و دست نیافتنی نیز به نوعی بی اعتمادی به آینده را ایجاد می کند، یعنی ما هم مردم را به گذشته بی اعتماد می کنیم و هم به آینده، حالا فرض کنیم بتوانیم در این مسابقه سیاسی برنده هم بشویم آیا ارزشش را دارد؟»

گزارش رونمایی از دو کتاب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

او در آخر گفت: «سیره آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات، تاکید بر تبلیغات ایجابی به جای سلبی، همگرایی به جای تفرقه، صداقت جایگزین تهمت و رفاقت جایگزین تخریب بود وامیدواریم همه کاندیداها جهت حفظ مصالح کشور ومردم اعتبار و آبروی درازمدت خود به این سیره پایبند باشند.»

در ادامه از کتاب های «روزها و روزگاران سخت» و «صبر و پیروزی» آیت الله هاشمی رفسنجانی رونمایی شد. این کتاب ها در ارتباط با خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال های ١٣٧٣ و وقت فرماندهی ایشان در دفاع مقدس نوشته شده است است.

محسن هاشمی در مراسم رونمایی از دو کتاب مرحوم آیت‌الله هاشمی گفت ایشان از کسانی که تخریب را اولویت انتخاباتی خود می‌دانستند، انتقاد می‌کرد.

واژه های کلیدی: خاطرات | رونمایی | انتخابات | محسن هاشمی | محمد هاشمی | هاشمی رفسنجانی | آیت الله رفسنجانی | انتخابات ریاست جمهوری

گزارش رونمایی از دو کتاب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

گزارش رونمایی از دو کتاب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

ونزوئلا گواهی است… ، وعده ها توخالی است

اگر روند 8 ساله 84 تا 92 در ایرانِ ما و توزیع پول بدون سرمایه گذاری ادامه یافته بود بعید نبود که امروز ما هم با مشکلاتی شبیه ونزوئلا روبه رو شویم. منتها کسانی ب

ونزوئلا گواهی است... ، وعده ها توخالی است

وعده ها توخالی است/ ونزوئلا گواهی است…

عبارات مهم : ایران

اگر روند 8 ساله 84 تا 92 در ایرانِ ما و توزیع پول بدون سرمایه گذاری ادامه یافته بود بعید نبود که امروز ما هم با مشکلاتی شبیه ونزوئلا روبه رو شویم. منتها کسانی باز امروز در ایرانِ ما به جای بیان این واقعیت وعده های تو خالی می دهند. حال آن که توسعه در گرو برنامه و آینده پژوهی است نه شعار و وعده توخالی.

آنان که انقلاب 1357 را از نزدیک درک کرده و در نوجوانی یا جوانی در آن حضور داشته یا ناظر بوده اند خوب به خاطر دارند که گروه های چپ شعار می دادند: آمریکا توخالی است/ ویتنام گواهی است.

چنان که پیش از این هم نوشته ام شعار «مرگ بر آمریکا» با این شکل و فرم مربوط به بعد از پیروزی انقلاب و بعد از اشغال سفارت آمریکا در آبان 1358 است و اگر چه انقلاب اسلامی وجه ضد امپریالیستی و ضد استعماری داشت که در قالب شعار «استقلال» متبلور بود ولی شعار «مرگ بر آمریکا» با این سه واژه در تظاهرات 6 ماهِ توفانی سال 57 سر داده نمی شد بلکه احساسات ضد آمریکایی و ضد استعماری در قالب این شعارها ابراز می شد:

ونزوئلا گواهی است… ، وعده ها توخالی است

این شاه آمریکایی اعدام باید گردد/ بعد از شاه نوبت آمریکاست و آمریکا توخالی است/ ویتنام گواهی است.

شعار اول مردمی و شعارهای بعدی ساخته گروه های سیاسی بود و البته مذهبی ها ترجیح می دادند این شعار را سر دهند: «چین، شوروی، آمریکا/ دشمن های خلق ما» تا با گروه های مارکسیستی و مائوئیستی هوادار چین مرزبندی کرده باشند.

اگر روند 8 ساله 84 تا 92 در ایرانِ ما و توزیع پول بدون سرمایه گذاری ادامه یافته بود بعید نبود که امروز ما هم با مشکلاتی شبیه ونزوئلا روبه رو شویم. منتها کسانی ب

شعار « آمریکا تو خالی است/ ویتنام گواهی است» ولی پژواک بیشتری داشت چون حضور آمریکا در ویتنام طولانی تر و شکست و ناکامی و تلفات ارزش زیان زد بود و یک مثال ملموس پیش چشم مردم قرار می داد تا از مداخله احتمالی نترسند.

این نوشته ولی نمی خواهد به احساسات ضد آمریکایی در آن دوران و اوضاع ویتنام امروز و دوستی دو دولت سابقا متخاصم االات متحده و ویتنام بپردازد.

یادآوری این شعار ولی به خاطر سه واژه است: توخالی، ویتنام و گواهی…

ونزوئلا گواهی است… ، وعده ها توخالی است

زیرا این روزها و در فصل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده هایی می شنویم که با هیچ منطقی تخقق پذیر و واقعی به نظر نمی رسند و مصداق کلمه «توخالی» اند. ولی آیا می گوییم تو خالی اند؟

به دو دلیل: نخست این که این نوع پوپولیسم (ادعای راه حل راحت جهت پرسشها پیچیده) را مردم کشور عزیزمان ایران طی 8 سال احمدی نژاد با پوست و گوشت خود لمس کرده اند و از آخر آن دوره تنها 4 سال می گذرد و تازه در آن وقت قیمت نفت به بشکه ای 150 دلار رسید و هنگامی که بودجه را با نفت 50 دلاری می بندی و نفت به 150 دلار می رسد یعنی با آن 100 دلار اضافه به ازای هر بشکه از دو میلیون بشکه در روز دست دولت باز است و نه حالا که قیمت نفت 50 دلار است و اضافه ای در کار نیست و تازه همین را تحریم کرده بودند و اگر برجام نبود همین را هم نمی توانستیم بفروشیم یا با مدل پدیده بابک زنجانی باید می فروختیم!

اگر روند 8 ساله 84 تا 92 در ایرانِ ما و توزیع پول بدون سرمایه گذاری ادامه یافته بود بعید نبود که امروز ما هم با مشکلاتی شبیه ونزوئلا روبه رو شویم. منتها کسانی ب

دلیل دوم و مهم ولی اوضاع امروز اقتصاد و سیاست و جامعه ونزوئلاست. ویتنام اگر در نگاه انقلابیون گواهی شد بر توخالی بودن قدرت نظامی آمریکا، در نگاه کارشناسان هم امروز ونزوئلا گواهی است بر توخالی بودن وعده اصلاح اقتصاد با توزیع پول آن هم پولی که نیست و باید چاپ کنند (از بانک مرکزی استقراض کنند).

هوگو چاوز نفت می فروخت و پول آن را به جای سرمایه گذاری صرف دو کار می کرد: طرح های بلند پروازانه خود و توزیع بین فقرا. با این منطق که مگر کار را جهت تامین هزینه های غذا و و تفریح و مسکن نمی خواهند؟ غذا را در هر محله منزل ای که از دولت بودجه می گرفت تأمین می کرد. تفریح و مسکن هم ارایه می شود. دیگر چه می خواهند؟!

ونزوئلا گواهی است… ، وعده ها توخالی است

دوست تهیه کننده تلویزیونی که به کاراکاس سفر کرده بود می گفت در هر محله در منزل ای دیگی گذاشته بودند وسط حیاط یا کوچه و غذایی شبیه آش و سوپ ما در آن طبخ می کردند و مردم سر ظهر یک کاسه و پیاله می گرفتند و می رفتند. منظور از منزل هم آلونک هایی بود که در آن سرنوشت می گذراندند و غروب که می شد می ریختند در خیابان و زن و مرد می زدند و می رقصیدند و تفریح می کردند و شاید از جانب دولت «نوشاک» ی هم می رسید تا سرخوش باشند و در واقع پول نفت خود را می خوردند و می نوشیدند و حتی نمی پوشیدند.

اما این خاصه خرجی ها زمانی میسر بود که قیمت نفت 150 دلار بود و هنگامی که قیمت نفت سقوط کرد این کمک ها کم و کم تر و بعد یک سره قطع شد و حالا شاهد صف های طولانی جهت یک بسته پوشک فرزند یا یک قوطی روغن هستیم و معلوم است که چنین کشوری نمی تواند روی درآمد توریسم هم حساب کند چون گردشگر به مناطق امن سفر می کند و ونزوئلای امروز دچار بحران است و در آتش می سوزد و دیر و دور نیست که بحران های عمیق تر سیاسی هم سراغ آن بیاید.

وقتی ونزوئلای نفت خیز پیش چشم ماست که به نفت مان دل بسته ایم و همین حالا که این نوشته را می خوانید مردم در کاراکاس به دنبال تأمین مایحتاج اولیه اند و دولت دیگر نمی تواند با پول نفت مانور بدهد و غذای مجانی توزیع کند آیا نمی توان در اصالت شعارهایی چون ایجاد 5 میلیون شغل در کوتاه مدت و چند برابر کردن یارانه نقدی تردید کرد؟ بر این اساس آیا نمی توان گفت این وعده ها توخالی است و ونزوئلا را گواه این مدعا دانست؟

اگر روند 8 ساله 84 تا 92 در ایرانِ ما و توزیع پول بدون سرمایه گذاری ادامه یافته بود بعید نبود که امروز ما هم با مشکلاتی شبیه ونزوئلا روبه رو شویم و بااهمیت ترین دستاورد روحانی را می توان جلوگیری از « ونزوئلاییزه» شدن کشور عزیزمان ایران دانست منتها کسانی باز امروز در ایرانِ ما به جای بیان این واقعیت وعده های تو خالی می دهند. حال آن که توسعه در گرو برنامه و آینده پژوهی است نه شعار و وعده توخالی.

پوپولیسم یعنی ترجیح منافع آنی بر مصالح آتی. پوپولیسم یعنی ارایه راه حل راحت و سریع جهت پرسشها پیچیده و وقت بر.

پوپولیسم گاهی در هیأت هوگو چاوز رُخ می نماید و زمانی در قامت نیکلاس مادورو. روح پوپولیسم ولی همان هست. شاید وعده های پوپولیسم نو شیرین باشد ولی واقعیت ونزوئلای امروز تلخ هست، خیلی تلخ…

اخبار سیاسی – عصر ایران/مهرداد خدیر

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | انقلاب | ویتنام | انقلابی | ونزوئلا | ونزوئلا | آمریکایی

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

شاید چشمان ما فقط به دیدن خرس‌های قطبی در زمین‌های یکپارچه سفید برفی عادت کرده باشد ولی یک عکاس کانادایی از خرس‌های قطبی و حال و هوای بهاری‌شان در دشت‌های گل عک

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

سرمستی خرس های قطبی در بهار/تصاویر

عبارات مهم : صورتی

شاید چشمان ما فقط به دیدن خرس های قطبی در زمین های یکپارچه سفید برفی عادت کرده باشد ولی یک عکاس کانادایی از خرس های قطبی و حال و هوای بهاری ارزش در دشت های گل عکاسی کرده هست.

به گزارش توریسم آنلاین،”دنیس فست” به عنوان یک عکاس حیات وحش به خوبی توانسته لذت بردن خرس ها در دشت های صورتی پوش را ثبت کند. این دشت های گل فوق العاده قشنگ در “منیتوبا” -کانادا- قرار دارند.

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

شاید چشمان ما فقط به دیدن خرس‌های قطبی در زمین‌های یکپارچه سفید برفی عادت کرده باشد ولی یک عکاس کانادایی از خرس‌های قطبی و حال و هوای بهاری‌شان در دشت‌های گل عک

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

شاید چشمان ما فقط به دیدن خرس‌های قطبی در زمین‌های یکپارچه سفید برفی عادت کرده باشد ولی یک عکاس کانادایی از خرس‌های قطبی و حال و هوای بهاری‌شان در دشت‌های گل عک

واژه های کلیدی: صورتی | کانادا | اخبار گوناگون

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار