همیشه بازار آمریکا میلادی گلدمن ساکس

همیشه: بازار آمریکا میلادی گلدمن ساکس سال میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی هشدار راجع به خط هفت

محسن هاشمی: شهردار آينده در نخستین اقدام بايد خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را تعطيل كند چون امنيت مردم در خطر است مديرعامل متروي پایتخت کشور عزیزمان ایر

هشدار راجع به خط هفت

هشدار راجع به خط هفت

عبارات مهم : ایران

محسن هاشمی: شهردار آينده در نخستین اقدام بايد خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را تعطيل كند چون امنيت مردم در خطر است مديرعامل متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با «شهروند»: خط ٧ آزمايشي راه اندازي شد تا اشكال آن برطرف شود

خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران با ٩ ايستگاه و ٣ يا ٥ رام قطار و آنطور كه رئيس كميسيون سلامت شورا گفته، بدون «هواكش» و «پله فرار» در نخستين روزهاي اين هفته افتتاح شد تا تنها روزي سه ساعت به صورت آزمايشي مردم را جابه جا كند و البته مديرعامل شركت بهره برداري مترو هم مي گويد كه قرار است در اين يك ماه اشكالات آن برطرف شود و بعد تعداد واگن ها و ميزان سرويس دهي افزايش يابد.

هشدار راجع به خط هفت

فرداي آن روزي كه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به همراه مديران خود تعدادي از ايستگاه هاي خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را بعد از ١٠ سال به بهره برداري رساند، مردم در مواجهه با ايستگاه ها با درهاي بسته و دقايق طولاني معطلي براي مترو مواجه شدند و وقت معطلي حتي تا ٤٥ دقيقه گزارش شد. صفحات مجازي عكس هايي از درهاي بسته ايستگاه ها منتشر كردند و بعد هم تصوير ايستگاه بريانك در ميان خاك و دستگاه ها به صورت كارگاهي دست به دست شد. پيمانكار خط ٧ در واقع همان پيمانكار پل صدر بوده كه البته گفته مي شود به جاي ساخت آن بودجه ها را به تكميل پل صدر تخصیص داده شده است داده و براي همين خط هفت مترو سه سال بعد از پل صدر افتتاح شده است هست، آن هم درحالي كه اولويت هاي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تكميل مترو است تا ساخت بزرگراه.

محسن هاشمي رفسنجاني كه سال ها مديريت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را برعهده داشته و حالا هم به عنوان منتخب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در شوراي پنجم رأي آورده هست، شب سه شنبه در جلسه یکسان با اعضای مجمع نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران صحبت هاي مهمي در اين باره داشت. او گفت كه شهردار تازه باید در نخستین روزکاری خود این خطوط را تعطیل کند: «متروی پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش ساختمان و تونل ها وضع خوبی دارد، ولی در بخش تجهیزات به علت کمبود منابع، در بعضی قسمت ها مسئله وجود دارد.

محسن هاشمی: شهردار آينده در نخستین اقدام بايد خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را تعطيل كند چون امنيت مردم در خطر است مديرعامل متروي پایتخت کشور عزیزمان ایر

افتتاح های زودرسی که اکنون شاهد آن هستیم، باید متوقف شود، افتتاح خطی که هواکش ندارد و قطار کافی جهت آن وجود ندارد، ایجاد ناامنی جهت مسافران است و هرکس به عنوان شهردار تازه پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش شود، باید در نخستین روز کاری خود این خطوط را تعطیل کند.» هاشمي رفسنجاني بعد هم به اعضاي شوراي فعلي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران توصيه هايي را مطرح كرد: «ما منتخبان شورای تازه فعلا مسئولیت و اختیاری نداریم، از اعضای شورای شهر فعلی پایتخت کشور عزیزمان ایران مي خواهم که در برابر این افتتاح های زودرس که جهت امنیت شهروندان خطرناک هست، سکوت نکنند.» اين درحالي بود كه چند ساعت قبل هم رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسه شوراي شهر همين عنوان را مطرح كرده بود: «طبق گزارش های غیررسمی، قطعه افتتاح شده است از خط هفت مترو دو اشکال مهم دارد، شنیده شده است که این خط فاقد «هواکش» و «راه فرار» هست. با در نظرگرفتن این که اکنون فاصله بین دو ایستگاه قابل استفاده از خط هفت در بعضی مقاطع ٦کیلومتر هست، از این رو بررسی صحت و سقم وجود این دو اشکال باید فورا مورد بررسی قرار گیرد.»

رحمت الله حافظی البته درهمان ابتدا از زحمات شهرداري براي افتتاح اين خط تشكر كرد ولی بعد گفت: «گزارش های دلواپس کننده ای راجع به نواقص این خط مطرح شده است که اگرچه غیررسمی هست، ولی با توجه به اهمیت عنوان باید به سرعت مورد پیگیری قرار گیرد. پیشنهاد مي كنم تا جهت برطرف این نگرانی و حصول اطمینان از امنیت شهروندان، کمیته سه نفره متشکل از نمایندگان کمیسیون های عمران و حمل ونقل، سلامت و محیط زیست و حقوقی و نظارت شورا تشکیل شود و بعد از دیدار از این خط، گزارش آن به شورا ارایه شود.»

مديرعامل مترو: تحمل ديدن آن را ندارند

با وجود اين هابيل درويش، مديرعامل شركت متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران حرف هاي گفته شده است را قبول ندارد و حتي به طور تلويحي آن را نوعي حسادت تلقي مي كند. او در اين باره به «شهروند» مي گويد: «افتتاح اين خط كار بسیار بزرگي بوده است و بعضی تحمل دیدن موفقیت آن را ندارند. اين حرف ها از آقاي هاشمي بعيد هست. تمام خطوطي كه در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به بهره برداري رسيده، به همين صورت بوده هست؛ ازجمله خط ٤ كه در وقت هاشمي افتتاح شد و بعد ما آن را تكميل كرديم. اين خط ها پله فرار، هواكش و هواساز نداشت و حتي برخي از ايستگاه هاي آن افتتاح نشده بود. ٥ سال است درحال تكميل اين خطوط هستيم و هنوز ٥٠درصد آن باقيمانده است.» او در نهايت از دادن پاسخ صريح به اين كه آيا خط ٧ پله فرار و هواكش دارد، طفره رفت و دوباره اينطور به آن پاسخ داد: «خطوط قبلي هم همينطور ساخته مي شد و ما پله فرار و هواكش براي آنها را كامل كرديم.»

هشدار راجع به خط هفت

در نگاه اول بخشي از صحبت هاي مديرعامل مترو درست به نظر مي رسد، ولی آيا واقعا مي شود تجهيزات ساخت مترو و فناوري هاي مرتبط امروز را با ٥ سال قبل مقايسه كرد؟ سوالي كه محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با «شهروند» آن را مطرح مي كند و بعد اينطور پاسخ آن را مي دهد: «مسائل مرتبط با سلامتي مردم را نبايد سياسي كنند، شايد اين تجيهزات در آن وقت وجود نداشته هست. دنيا ساعت به ساعت رو به توسعه است و فناوري هاي جديد هم رو به گسترش هست. اينكه آقاي هاشمي در آن وقت نتوانسته يا تجهيزات نداشته كه دليل نمي شود. نمي توان گفت، او هر كاري كرد شما هم حالا بايد همان را تكرار كنيد يا تكرار نكنيد، چون سال به سال همه چيز تغيير مي كند.»

آزمايش در مترو

محسن هاشمی: شهردار آينده در نخستین اقدام بايد خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران را تعطيل كند چون امنيت مردم در خطر است مديرعامل متروي پایتخت کشور عزیزمان ایر

اما عنوان سلامت و ايمني مترو مسأله راحت اي نيست، آن هم در شرايطي كه حالا مسئولان مترو خودشان تاييد مي كنند كه خط آزمايشي است: «همه ايستگاه هاي مترو به اين شكل افتتاح مي شود به نظرم اين حرف ها بي انصافي است حتي در مقايسه با ديگر خط ها خط ٧ بهترين خط بهره برداري شده است است كه از پست برق نيرو مي گيرد.

ما از همان اول هم گفتيم كه ٣٠ روز به صورت آزمايشي اين خط را راه اندازي مي كنيم بعد كه اشكالات آن برطرف شد «تعداد قطار»، «هدوي» و «ساعت كار» آن را درست مي كنيم.» اينها را هابيل درويش مي گويد در حالي كه به اعتقاد محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چنين كاري بازي با جان مردم است: «آيا اشكالات خطوط مترو بايد با جان مسافران امتحان شود. اگر خداي نكرده در حين اين آزمايش يك ماهه، اشكالي رخ دهد و جان كسي در خطر بيفتد چه كسي پاسخگوي آن خواهد بود؟ من از همه كارگران و مهندسان مترو كه ماه ها در زير زمين زحمت كشيده اند تشكر مي كنم ولی متاسفانه اين نوع مديريت اشكال دارد كه كار را با مشكل مواجه مي كند.»

هشدار راجع به خط هفت

منكر زحمات شهرداري نيستيم ولی کارها اينچيني نمايشي است

افتتاح سریع هنگام خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران حالا در روزهاي پاياني عمر شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران افتتاح شده است است و بسياري از اعضاي شورا اعتقاد دارند كه شهرداري مثل همان برهه نزديك به انتخابات رياست جمهوري سعي دارد مديريت جهادي خود را در بوق و كرنا كند و براي همين قول افتتاح ١٥ پروژه ديگر را هم تا انتهاي دوره خود داده است: «مشكلي كه در بين برخي از مسئولان ما وجود دارد همين است كه براي تبليغات سياسي پروژه هاي نيمه تمام را افتتاح مي كنند، به عنوان نمونه مي خواهند قبل از رفتن بگويند كه کارها زيادي را انجام داده اند ولی معلوم نيست اين کارها با چه شاخص هاي به پايان رسيده است.»

محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت شورا اين را مي گويد بعد اينطور حرف هاي خود را تكميل مي كند: «براي بهره برداري خط ٧ متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران مهم است كه بدانيم دقيقا با چندینه رام قطار خط راه افتاده است؟ سرفاصله قطارها چقدر به استانداردها نزديك است؟ هزينه اتمام آن چقدر بوده است؟ و بقيه خط تا زماني به بهره برداري مي رسد؟ همه اين موارد بايد از قبل در يك پيوست اقتصادي تعريف شده است باشد و ضريب بهره وري آن معلوم باشد.» او به طول اين خط اشاره مي كند: «گفته شده است حدود ٢٢ كيلومتر خط ٧ افتتاح شده است است آن هم بعد از سال ها انتظار و ٢٧ ماه تاخير. ٢٧ ماه تاخير داشته اند باز هم خط ناقص افتتاح شده است است در صورتي كه ساخت و بهره برداري از مترو تعاريفي دارد نمي شود كه يك بار ايستگاه را افتتاح كرد يك بار هواكش و يك بار ديگر پله فرار. اين پكيج بايد با هم مورد بهره برداري قرار بگيرد.

در حالي كه حتي ساير خطوط مترو كه كامل بهره برداري شده است هست، فاقد قطار كافي است چه اصراري داريم يك خط را به صورت ناتمام و با تعداد قطار ناكافي بهره برداري كنيم، بعد بگوييم خط آزمايشي است و از ساعت١٠ تا ١٣ به مردم خدمات مي دهد.» در اينصورت البته مسئولان با يك تير دو نشان زده اند، خط را افتتاح كرده اند در حالي كه به نام آنها تمام مي شود ولی در نهايت هزينه هاي تكميل آن به عهده شهرداري بعدي هست. او هم البته حرف هاي هاشمي راجع به تعطيل شدن اين خط را قبول دارد و حتي از او به عنوان پدر مترو ياد مي كند كه حرفش سند است: «ساعت اوج ترافيك ٧ تا ٩ صبح و ٥ تا ٧ بعد از ظهر است ولی اين خط ساعت يك تا سه فعال هست. هيچ وقت هم نگفتند كه با چه ظرفيتي بهره برداري شده است هست. ظرفيت بهره برداري را نگفتند ولی ميزان بتن ريزي كه ٣٠ برابر برج ميلاد است را همان روز اعلام كردند در حالي كه اين گفته ها دردي از مردم دوا نمي كند. نشانه از ساخت مترو تنها اين است كه در جابه جايي مسافر تاثيرگذار باشد و گرنه تبليغات دردي از ترافيك و آلودگي هواي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دوا نمي كند.

حالا با اين شرايط پدر متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران مي گويد بايد تعطيلش كنيد بايد تعطيل شود چون سال ها در اين حوزه كار كرده است.» حقاني اين را هم گفت كه هم اكنون ظرفيت جابه جايي شهروندان در پایتخت کشور عزیزمان ایران زير ٢٠ درصد رسيده است: «در اين شرايط بيشترين چيزي كه نياز است زيرساخت هست. اولويت ما هميشه مترو است و شهرداري از برنامه ٥ ساله خود در ساخت مترو عقب هست. آنها سال ٩٤ به جاي ٣٠ كيلومتر تنها ١٧ كيلومتر مترو افتتاح كردند.» حالا البته قرار شده است است كه بعد از مكاتبات اعضاي شوراي شهر در كميته اي سه نفره در روزهاي آينده وضعيت اين خط از مترو را بررسي كنند تا مشخص شود آيا ايمني دارد يا خير با وجود اين عضو كميسيون سلامت شورا مي گويد در مورد تعطيلي آن از سوي شورا، چون در نهايت با رأي اكثريت مهم است احتمال كمي براي آن وجود دارد.

اختلاف در بودجه ساخت خط ٧ مترو

بخشي از خط ٧ به هر طريقي كه بود افتتاح شد ولی حالا حتي راجع به رقم احداث هم اختلاف وجود دارد. هابيل درويش يك بار گفته خط حدود ٣ هزار ميلياردتومان هزينه داشت و ولی در جاي ديگر رقم پيش بيني شده است براي آن را ٦ هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه اين دو رقم تفاوت زيادي با هم دارند. بارها اعضاي شورا يا مديران شهري گفته اند كه براي ساخت هر كيلومتر مترو بودجه اي معادل ٢٢٠ ميليارد تومان مورد نياز است بنابراين احتمالا رقم دوم به واقعيت نزديك است و اين يعني شهرداري نيمي از بودجه مترو را از طريق تسهيلات بانكي تامين كرده است ولی آن را به طور براق بيان نمي كند. ديروز هم روابط عمومي شرکت حمل ونقل ترافيك اعلام كرد كه ایستگاه شهید محلاتی از نیمه شمالی خط ٣ متروی تهران، شنبه هفته جاری افتتاح می شود و با افتتاح آن، یک ایستگاه ديگر هم به این خط اضافه می شود. طبق پيش بيني ها قرار است روزانه ٢٥ هزار نفر مسافر با اين خط جابه جا شوند. اين خط در مجموع با ٢٥ ايستگاه دارای ( ٩ ايستگاه تبادلي) بیشترین ایستگاه های تبادلی با شبکه متروی پایتخت کشور عزیزمان ایران را دارد، از شهرک امیرالمؤمنین(ع) کنار ورزشگاه تختی شروع شده است و در مسیر شرق به غرب از میدان شهید محلاتی، میدان محمدیه و خیابان مولوی می گذرد. سپس با عوض کردن مسیر به سمت شمال از تقاطع بزرگراه نواب، خیابان قزوین، تونل توحید، بیمارستان میلاد و میدان صنعت عبور می کند و درنهایت در انتهای خط به سعادت آباد و میدان بوستان می رسد كه شنبه ٢٠ خرداد افتتاح شد.

واژه های کلیدی: ایران | سلامت | سلامتي | ايستگاه | شهرداري | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs