همیشه بازار آمریکا میلادی گلدمن ساکس

همیشه: بازار آمریکا میلادی گلدمن ساکس سال میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی خبر اعدام «محمد ثلاث» کذب است

اشرف زاده در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با متهم پرونده اتفاق خیابان پاسداران در رابطه با خبری که در خصوص اجرای حکم موکلش در اینترنت انتشار یافته بود، این خبر ر

خبر اعدام «محمد ثلاث» کذب است

خبر اعدام «محمد ثلاث» کذب است

عبارات مهم : اعدام

وکیل مدافع متهم اتفاق خیابان پاسداران خبر اجرای حکم موکلش را تکذیب کرد.

اشرف زاده در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با متهم پرونده اتفاق خیابان پاسداران در رابطه با خبری که در خصوص اجرای حکم موکلش در اینترنت انتشار یافته بود، این خبر را تکذیب کرد و گفت که دقایقی قبل نیز فرزند این متهم به مناسبت تولد وی تلفنی با او صحبت کرده است.

خبر اعدام «محمد ثلاث» کذب است

همچنین فرزند این متهم نیز گفت که 10 دقیقه قبل به مناسبت سالگرد تولد پدرش حدود 3 دقیقه با او صحبت کرده و پدرش گفته که حالم خیلی خوب است و در صحبت هایش چند بار تکرار کرده و نیز صدای او را ضبط کرده است که اعلام کرده من بیگناه هستم، جهت اعاده دادرسی توجهی کنند و من از عمد این کار را نکردم و در حال خود نبودم.

صبح امروز وکیل مدافع محمد ثلاث به ایسنا خبر داد که پرونده موکلش در مرحله استیذان قرار دارد.

اشرف زاده در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با متهم پرونده اتفاق خیابان پاسداران در رابطه با خبری که در خصوص اجرای حکم موکلش در اینترنت انتشار یافته بود، این خبر ر

واژه های کلیدی: اعدام | فرزند | پرونده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs