همیشه بازار آمریکا میلادی گلدمن ساکس

همیشه: بازار آمریکا میلادی گلدمن ساکس سال میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

به گزارش گروه تحریریه سایت، تصویری ببینید از یک غواص که در کشور سوییس و در هوای سرد به داخل آب رفته است و بدون استفاده از کپسول اکسیژن زیر یخ دریاچه غواصی می ک

تصویر + زیر یخ

زیر یخ + عکس

عبارات مهم : تصویر

غواصی را ببینید که بدون استفاده از کپسول اکسیژن به آب زیر یخ زده است.

به گزارش گروه تحریریه سایت، تصویری ببینید از یک غواص که در کشور سوییس و در هوای سرد به داخل آب رفته است و بدون استفاده از کپسول اکسیژن زیر یخ دریاچه غواصی می کند.

تصویر + زیر یخ

واژه های کلیدی: تصویر | غواصی | کپسول | اکسیژن | تصویری | دریاچه | استفاده | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs