همیشه بازار آمریکا میلادی گلدمن ساکس

همیشه: بازار آمریکا میلادی گلدمن ساکس سال میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

شاید چشمان ما فقط به دیدن خرس‌های قطبی در زمین‌های یکپارچه سفید برفی عادت کرده باشد ولی یک عکاس کانادایی از خرس‌های قطبی و حال و هوای بهاری‌شان در دشت‌های گل عک

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

سرمستی خرس های قطبی در بهار/تصاویر

عبارات مهم : صورتی

شاید چشمان ما فقط به دیدن خرس های قطبی در زمین های یکپارچه سفید برفی عادت کرده باشد ولی یک عکاس کانادایی از خرس های قطبی و حال و هوای بهاری ارزش در دشت های گل عکاسی کرده هست.

به گزارش توریسم آنلاین،”دنیس فست” به عنوان یک عکاس حیات وحش به خوبی توانسته لذت بردن خرس ها در دشت های صورتی پوش را ثبت کند. این دشت های گل فوق العاده قشنگ در “منیتوبا” -کانادا- قرار دارند.

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

شاید چشمان ما فقط به دیدن خرس‌های قطبی در زمین‌های یکپارچه سفید برفی عادت کرده باشد ولی یک عکاس کانادایی از خرس‌های قطبی و حال و هوای بهاری‌شان در دشت‌های گل عک

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

شاید چشمان ما فقط به دیدن خرس‌های قطبی در زمین‌های یکپارچه سفید برفی عادت کرده باشد ولی یک عکاس کانادایی از خرس‌های قطبی و حال و هوای بهاری‌شان در دشت‌های گل عک

واژه های کلیدی: صورتی | کانادا | اخبار گوناگون

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

تصاویر ، سرمستی خرس‌های قطبی در بهار

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs