همیشه بازار آمریکا میلادی گلدمن ساکس

همیشه: بازار آمریکا میلادی گلدمن ساکس سال میلادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

سرنوشت شوم زمین بدون حشرات

 دانشمندان هشدار داده‌اند که تغییرات اقلیم باعث کم کردن بخش عمده‌ای از گونه‌های حشرات در دنیا خواهد شد.  سرنوشت شوم زمین بدون حشرات ..

ادامه مطلب

کمد هوشمند جهت مبتلایان به فراموشی ساخته شد

محققان کمد هوشمندی ساخته اند که به افراد مبتلا به فراموشی کمک می کند خود به تنهایی لباس بپوشند.  کمد هوشمند جهت مبتلایان به فراموشی ..

ادامه مطلب